Past Executive Committees

 • (1992 – 1995)      Prof. Lok Bikram Thapa

founder_charman

Executive committee

Vice President :                Dr. C. P. Maskey

General Secretary :             Dr. K. D. Joshi

Joint Secretary :                 Dr. K. P. Singh

Treasurer :      Dr. Ram Prasad Shrestha

Members :

Dr. K. N. Rayamajhi

Dr. K. B. Rajbhandari

Dr. D. S. Mudvari

Dr. Manohar Lal Shrestha

Chief Editor

 • (1995 – 1997)   Dr. D. S. Mudvari

dsm

Executive committee

Vice President :                    Dr. Mahesh Khakurel

General Secretary :                     Dr. R. P. Shrestha

Treasurer :                               Dr. K. N. Rayamajhi

Joint Secretary :                            Dr. V. K. Jaiswal

Joint Treasurer :                   Dr. G. L. Rajbhandari

Members :   

Dr. P. K. Jha

Dr. J. L. Baidya

Dr. K. D. Joshi

Dr. Shailesh Adhikary

Chief Editor

 • (1997 – 1999)         Prof. Mahesh Khakurel

  mk

Executive committee

Vice President :                        Dr. K. D. Joshi

General Secretary :       Dr. K. N. Rayamajhi

Treasurer :                         Dr. M. L. Shrestha

Joint Secretary :                         Dr. P. Baidya

Joint Treasurer :                   Dr. B. R. Paudel

Members :  

Dr. Bhola Raj Joshi

Dr. Bhagawan Koirala

Dr. Bishwa Raj Joshi

Dr. Ram Prasad Shrestha

Chief Editor

 • (1999 – 2001) Prof. K. D. Joshi

Prof k d joshi

Executive committee

Vice President:               Dr. Ram Prasad Shrestha

General Secretary :       Dr. Manohar Lal Shrestha

Treasurer :                              Prof. Bhola Raj Joshi

Joint Secretary :              Dr. Sunil Kumar Sharma

Joint Treasurer:                        Dr. Pradeep Vaidya

Members  

Dr. Krishna Narsingh Rayamajhi

  Dr. Sobodh Kumar Adhikari

             Dr. Chitra Lal Bhattachan

            Dr. Prem Raj Gyawali

Chief Editor

 • (2002- 2004)      R. P. Shrestha

  Dr Ram P Shrestha

  Executive committee

  Vice President:   Brig. Gen. Dr. K. N. Rayamajhi

  General Secretary:                    Prof. Bhola Raj Joshi

  Treasurer:                   Prof. C. L. Bhattachan

  Joint Secretary:              Dr. Sunil Kumar Sharma

  Joint Treasurer:                  Dr. Prem Raj Gyawali

  Members

  Dr. C. P. Maskey

  Dr. Manohar Lal Shrestha

  Dr. Pradeep Vaidya

  Dr. Ram Kumar Shrestha

  Dr. Shyam Sundar Yadav

  Chief Editor

  Dr. Rajesh Gongal

   

   

 • (2006  – 2008)  Prof. Manohar Lal Shrestha

Screen Shot 2017-08-24 at 1.48.46 PM

Executive committee

Vice President:                   Dr. Rakesh Verma

General Secretary:          Dr. Pradeep Vaidya

Treasurer:                    Dr. Prem Raj Gyawali

Joint Secretary : Dr. Uttam Kumar Sharma

Joint Treasurer: Dr. Pawan Kumar Sultania

Members

Prof. Bhola Raj Joshi

Dr. Bishwa Raj Joshi

Dr. Jainuddin Ansari

Dr. Subodh Kumar Adhikari

Dr. Sunil Shrestha

Chief Editor

Dr. Jay N. Shah

 • (2008- 2010)      Prof. Bhola Raj Joshi

  brj

Executive committee

Vice President       : Prof. Pradeep Vaidya

General Secretary  :          Dr. Jay N. Shah

Treasurer               : Dr. Paleswan Lakhey

Joint Secretary      :  Prof. Pawan Kumar

Joint Treasurer:                   Dr. Rajiv Jha

Members

Dr. Krishna Kaji Bhomi

Dr. Rakesh Verma

Dr. Ram Nath Singh

Dr. Romeo Kansakar

Prof. Sunil Kumar Sharma

Chief Editor

Dr. Ishwor Lohani

 • (2010-2012)  Prof. Rakesh Verma

  dr-rakeshverma

Executive committee 

Vice President
Dr. Jay N.Shah

General Secretary-
Dr. Paleswan Joshi Lakhey

Treasurer-
Dr. Ram Nath Singh

Joint Secretary
Dr.Krishna Kaji Bhoomi

Joint Treasurer
Dr. Rajiv Kumar Jha

Members

Dr. Naresh Giri
Prof.Pradeep Vaidya
Dr. Pukar Maskey
Dr.R.P. Chaudhary
Dr. Robin Joshi

Chief Editor
Prof. Ishwor Lohani

 

 • (2012-2014) Prof.  Pradeep Vaidya

  images

Executive committee

Vice President
Dr. Ram Nath Singh

General Secretary-
Dr. R.P. Pokharel

Treasurer-
Dr. Romeo Kansakar

Joint Secretary
Dr.Robin Joshi

Joint Treasurer
Dr. Krishna Kaji Bhomi

Members

Dr. R.P.Chaudhary
Prof.J.N.Shah
Prof.Sunil Kumar Sharma
Dr.Bishwa Ram Paudel
Dr. Pashupati Nath Bhatta

Chief Editor
Prof. Ishwor Lohani

 • (2014 – 2016) Prof. Dr. Jay Narayan Shah

  Screen Shot 2017-08-24 at 1.52.41 PM

  Executive committee

Vice President
Dr. Romeo Kansakar

General Secretary
Dr. Robin Joshi

Treasurer
Dr. Ramnandan P. Chaudhary

Joint Secretary
Dr. Peeyush Dahal

Joint Treasurer

Dr. Rupesh Mukhia

Members

Dr. Kishor Manandhar
Dr. Shanta Bir Maharjan
Dr. Pashupati Nath Bhatta
Dr. Roshan Ghimire

Chief Editor

Dr Bikal Ghimire

 • (2017 – 2018) Prof. CL Bhattachan