Provinces 2: Chitwan Chapter

Provinces 2: Chitwan Chapter,

Executive committee of SSN Chitwan branch

(SSN-CB)

 • PRESIDENT

 Dr. Binaya Thakur

binaythakur@hotmail.com

 • Vice President

 

Dr.Sujit Kumar

Drsujit1755@gmail.com

 • Secretary

Dr.Nirmal Lamichane

nlamichane@hotmail.com

 • Joint Secretary

Dr.Ashis Pun

Ashis-pun@hotmail.com

 • Treasurer

Dr.Abhishek Bhattarai

abhishekbhattarai@gmail.com

 • Joint Treasurer

Dr.Suresh K Pradhan

 • Members

  • Dr.KG Shresthadrskris@mail.ru
  • Dr.Mukti Devkotamuktidev@hotmail.com
  • Dr.pragyan KhwuajuPragyan-kh@hotmail.com
  • Dr.Sudeep Raj Kcsudeepkc@gmail.com
  • Dr.Rabindra Kc

Rabindra9808320653@gmail.com

 

Advisors

 • Dr.BKT LeteDr.Bhaktaman Shresthas
  • bhaktaman@hotmail.com
 • Dr.Shyam Ku Shrestha
  • snshrestha@gmail.com
 • Kishor Tamrakar
  • kishorktamrakar@gmail.com
 • Ishwor Chandra Ghimire
  • drishworchandra@gmail.com
 • Dr.BN PatowagDr.Harish Neuapane
 • Dr.Mahesh Khakurel
 • Dr.Prakash Jung Rayamajhi